site templates free download

LONČARSTVO

tradicionalna domača obrt

Lončarji so glino izkopavali iz bližnje okolice in si jo doma pripravili za uporabo na lončarskem vretenu. Po oblikovanju so izdelke previdno sušili, nakar je sledilo žganje v stari kopasti peči. Kurili so z lesom in po končanem žganju dobili lončevino. Izdelki so bili črne barve, saj so peč po kurjenju zaprli, da je v pači zmanjkalo kisika in je posoda posivela. Na tak način so imeli izdelki večjo vodotenost in uporabno vrednost. Žganje črne lončevine je bilo še posebej značilno za Filovce. 

Lončarska delavnica Bojnec

Začetki lončarske delavnice segajo v petdeseta leta minulega stoletja, ko je začel Alojz Bojnec st. s samostojno lončarsko delavnico. Izdelovala se je predvsem črna lončevina, žgana v starih kopastih pečeh. Ilovica se je izkopavala v bližnjih hribih in doma shranjevala v zemljenjaku. Sprva je bila gnetena in rezana ročno, pozneje s preprostejšim mlinom na električni pogon. Oblikovanje je potekalo na lesenih lončarskih vretenih na nožni pogon. Ob sodelovanju celotne družine je delavnica napredovala in kmalu začela s prodajo po celotni Sloveniji. Posebej trgovsko podjetje Dom je imelo za trženje tovrstne keramike veliko posluha. Kmalu po začetku osemdesetih je v uporabo prišla peč na elektriko in s tem se je začela tudi v celoti nadzorovana uporaba glazur. Izdelki so se začeli izdelovati v manjši meri, tudi z doma narejeno rotirajočo stiskalnico, ki je povečala prodajo in omogočila serijsko izdelavo lončevine. Dobro izdelani produkti so našli svoj prostor tudi po mnogih gostiščih v obliki lestencev, svečnikov, jušnikov, pekačev, krožnikov in podobno. Danes lončarska delavnica Bojnec obratuje v sklopu muzeja na prostem Filovci in s tem ohranja lončarsko obrt pri življenju. Proizvodnja je posodbljena in odgovarja proizvajanju kvalitetnih lončenih produktov.

Začetki lončarske delavnice segajo v petdeseta leta minulega stoletja, ko je začel Alojz Bojnec st. s samostojno lončarsko delavnico. Izdelovala se je predvsem črna lončevina, žgana v starih kopastih pečeh. Ilovica se je izkopavala v bližnjih hribih in doma shranjevala v zemljenjaku. Sprva je bila gnetena in rezana ročno, pozneje s preprostejšim mlinom na električni pogon. Oblikovanje je potekalo na lesenih lončarskih vretenih na nožni pogon. Ob sodelovanju celotne družine je delavnica napredovala in kmalu začela s prodajo po celotni Sloveniji. Posebej trgovsko podjetje Dom je imelo za trženje tovrstne keramike veliko posluha. Kmalu po začetku osemdesetih je v uporabo prišla peč na elektriko in s tem se je začela tudi v celoti nadzorovana uporaba glazur. Izdelki so se začeli izdelovati v manjši meri, tudi z doma narejeno rotirajočo stiskalnico, ki je povečala prodajo in omogočila serijsko izdelavo lončevine. Dobro izdelani produkti so našli svoj prostor tudi po mnogih gostiščih v obliki lestencev, svečnikov, jušnikov, pekačev, krožnikov in podobno. Danes lončarska delavnica Bojnec obratuje v sklopu muzeja na prostem Filovci in s tem ohranja lončarsko obrt pri življenju. Proizvodnja je posodbljena in odgovarja proizvajanju kvalitetnih lončenih produktov.

TRADICIONALNI PRODUKTI

iz lončarske delavnice Bojnec